Розвиток компетенцій ХХІ століття в навчальних проектах
Курс 3: комунікативна компетенція
Розвиток компетенцій ХХІ століття в навчальних проектах.
Курс 3: комунікативна компетенція


З точки зору навчання в XXI столітті під комунікативною компетенцією розуміють здатність чітко і переконливо доносити свої думки, використовуючи усну, письмову і невербальну комунікацію. У сучасному суспільстві такими здібностями повинен володіти кожен, так як соціальні відносини і глобальна економіка вимагають більш різноманітного набору комунікативних навичок. Курс містить опис комунікативної компетенції та дає педагогам рекомендації з розробки навчальних проектів, спрямованих на розвиток цієї важливої групи навичок.

Мета курсу - сформулювати для себе відповідь на наступні питання:

 • Які складові елементи комунікативної компетенції?
 • Що означає надати розгорнуту відповідь та використовувати різні засоби комунікації?
 • Що таке обґрунтування?
 • Як запланувати комунікацію, націлену на взаємодію з певною аудиторією?

Для повноцінного опрацювання матеріалу курсу, обов'язково ознайомтесь із матеріалом вкладки "Комунікативна компетенція" в навчальних матеріалах OneNote тут.


Увага! Навчальні відео курсу доступні лише англійською мовою. Ви можете використовувати актуальні українські субтитри, натиснувши на іконку Subtitles (субтитри).


Модуль 1: "Загальний огляд. Що таке комунікативна компетенція?"

Питання для рефлексії:
 • Що саме розуміють під поняттям "комунікативна компетенція"?

Модуль 2: "Комунікативна компетенція: ключові елементи"

Питання для рефлексії:
 • Який елемент проекту, в рамках якого учні використовують електронні засоби комунікації, буде вважатись розгорнутою відповіддю?

 • Якщо учні записують подкаст про ураган на занятті з журналістики, створюючи текстовий сценарій та фінальний аудіофайл, чи можна вважати, що вони використовують різні засоби комунікації? Чому?

Модуль 3: "Ознаки та алгоритм визначення рівня проектів"

Питання для рефлексії:
 • Наведіть приклад "обґрунтувань" в роботі учнів, що дозволять назначити навчальному проекту рівень 3.

 • Що розуміють під "плануванням комунікації, націленої на взаємодію з конкретною аудиторією"?

Модуль 4: "Опорні уроки"

Питання для рефлексії:
 • Які елементи комунікативної компетенції повинен включати навчальний проект рівня 2?

 • Які елементи комунікативної компетенції повинен включати навчальний проект рівня 4?

Модуль 5: "Комунікативна компетенція на практиці"

Питання для рефлексії:
 • Які елементи комунікативної компетенції повинен включати навчальний проект рівня 2?

 • Які елементи комунікативної компетенції повинен включати навчальний проект рівня 4?

Модуль 6: "Комунікативна компетенція на практиці у вашому класі"

Питання для рефлексії:
 • Згадайте запланований вами в найближчий час навчальний проект, направлений на розвиток комунікативної компетенції. Який рівень можна йому назначити за даним критерієм?

 • Якщо назначений вами рівень менше 4, як можна змінити завдання проекту, аби включити розвиток необхідних навичок (надання обґрунтувань, планування комунікації, націленої на взаємодію з конкретною аудиторією і т. д.)?

Тест
Перед проходженням тесту, обов'язково ознайомтесь із матеріалом вкладки
"Комунакативна компетенція" в навчальних матеріалах OneNote тут.
Організатори
до завдань компанії входить розвиток ринку програмного забезпечення, просування продуктів Microsoft, локалізація новітніх технологій компанії та реалізація соціальних проєктів на території України
м. Київ
бул. Лесі Українки, 30В
Тел: +38 (050) 435-32-91
certiport@dinternal.com.ua
Ми працюємо з 9.00 до 18.00