УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Виконавець надає Замовникові Інформаційно-організаційну послугу за умови 100 % передоплати цієї послуги.
У випадку ухвалення рішення Виконавцем про повернення коштів вартості послуг чи її частини, ці кошти повертаються Замовникові шляхом взаємно узгодженим Сторонами в процесі розгляду направлених претензій. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде вислана Замовникові листом по електронній пошті, разом з копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційна картка платника податків). Сторонами беззастережно погоджено, що остаточне рішення про спосіб повернення коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У випадку повернення коштів на рахунок Замовника в банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнена заява на повернення коштів з підписом Замовника за надісланою Виконавцем формою, окрім направлення на адресу Виконавця, також надсилається в сканованому електронному вигляді по електронній пошті Виконавцеві (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf) разом з відсканованими копіями документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків). Заява на повернення коштів повинна в обов'язковому порядку мати реквізити документів, що посвідчують особу (паспорт, реєстраційну картку платника податків), відомості про рахунок Замовника в банківській установі, де знаходиться її рахунок, адрес місцезнаходження або місця проживання. У випадку відсутності в заяві Замовника цих відомостей, Виконавець не гарантує передбачених строків повернення.

У випадку прийняття Виконавцем рішення про повернення коштів винагороди чи її частини, кошти направляються Замовникові, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець одержав підписану й скановану заяву Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків по поверненню коштів Замовникові, що беззастережно ухвалюється Сторонами.